Velkommen til Cami Miljø

- Vi passer på miljøet

Renoveringsattest

Inden renoveringen af boligen er det vigtigt at undersøge om en renoveringsattest er påkrævet.

Hvad tilbyder vi ?

Cami Miljø udarbejder attester omkring nedrivning, ombygning eller renovering.

Hvad koster det ?

Kvalitet og et sundt miljø behøver ikke altid at være dyrt at opnå. Hos os er kvalieten høj og prisen lav.

Hvor arbejder vi ?

Vores teknikere kører på hele sjælland. Andre lokationer kun efter aftale

MILJØANALYSE

Cami Miljø er toneangivende indenfor PCB detektion

Vi står for teknisk analyse og rådgivning indenfor PCB, Asbest og øvrige sundhedsskadelige stoffer.

Vores ydelser benyttes af ingeniører, arkitekter, institutioner, boligforeninger, virksomheder og ikke mindst private.

Kontakt Cami Miljø helt uforpligtende – T. 4017 4648

Renoveringsattest

Inden boligen renoveres
er det vigtigt at undersøge om en renoveringsattest er påkrævet

En renoveringsattest sikrer, at dit boligprojekt lever op til kommunens krav om renovering af boligen. Cami Miljø laver en grundig gennemgang af din bolig og analyserer for potientielt giftige og sunhedskadelige stoffer og tungmetaller.

Læs miljøbeskyttelseloven her

Cami Miljø tilbyder

– En grundig gennemgang af boligen

– Materialeprøver og analyser af udsatte/udvalgte områder

– En veldokumenteret rapport indeholdende fotodokumentation og analyseresultater

– Råd og vejledning omkring indrapportering til kommunen og bortskaffelse af materialer

– Prøvesvar indenfor 1-5 hverdage.

– Vi sikre de nødvendige undersøgelser inden nedrivning/renovering

– Alle gældende regler og lovgivning overfor din kommune overholdes

Hvad er PCB ?

PCB er en forkortelse af Poly-Chlorede Biphenyler. Stoffet er en miljøgift, der blev brugt i byggematerialer som fx fugemasser og termoruder i perioden 1950 – 1977.

PCB er en gruppe af svært nedbrydelige organiske stoffer. Stoffet bliver inddelt i to grupper; en gruppe, som ligner dioxiner, og en gruppe, som ikke ligner dioxiner.

Kemisk set består PCB af to benzenringe, som i forskellig grad er mættet med klor. I alt findes PCB i 209 forskellige varianter, de såkaldte PCB-congenere. PCB kan i et vist omfang afdampe til indeklimaet, hvorved mennesker kan blive eksponeret. PCB kan også trænge ind i omgivende byggematerialer fra de materialer, de oprindelig har indgået i.

PCB er forbudt og er optaget på EU’s liste over farlige stoffer.

PCB indgår som én af de 12 miljøgifte, der går under fællesbetegnelsen “The dirty dozen” under Stockholm-konventionen, som de fleste lande har tilsluttet sig med henblik på at nedbringe mængden af disse stoffer – herunder PCB. I EU-sammenhæng hører PCB endvidere til gruppen af miljøgifte kaldet POP (Persistent organsic Pollutants), som er omfattet af den så kaldte POP-forordning, der er et led i at implementere Stockholm-konventionen.

Kilde: PCB-guiden.dk

Hvad er Asbest ?

Asbest er benævnelsen for en gruppe mineraler, der findes i jorden bestemte steder i verden. Der findes forskellige typer asbest, men de er alle sundhedsskadelige. Asbestfibre er ultratynde. De kan ikke ses med det blotte øje. De tyndeste har et tværsnit på en milliontedel af en millimeter!

Fibrene er bøjelige, men samtidig meget stærke. Nærmest ligesom klaverstrenge.
Asbestfibre er desuden hårdføre. De kan modstå varme, og de bliver heller ikke opløst af kemikalier. Asbestens meget robuste egenskaber gør, at den er god at isolere med. Den kan tillige bruges til at forstærke mange andre materialer.

Men asbestens bestandighed er samtidig medskyldig i, at den er sundhedsskadelig. Når der kommer fremmede stoffer ind i kroppen, så prøver organismen at udstøde dem eller at nedbryde dem. Men organismen kan praktisk talt ikke nedbryde asbest.

Kilde: asbest-huset.dk

Informationer !

Dit ansvar !

Som bygherre/boligejer er du ansvarlig for korrekt bortskaffelse af byggeaffald. Det er derfor vigtig at kende til de gældende krav, som din kommune stiller til renovering og bortskaffelse af byggematerialer.

Læs Deponeringsbekendgørelsen her

Boligattest til dit boligprojekt ?

Hvis et af nedenstående krav er opfyldt, så kræver dit boligprojekt en boligattest:

– Bygget/ombyttet imellem 1950-1977
– Renoveres i mere end 10m2
– Mere end 1 tons affald i processen

Hvad tester vi for ?

Hos Cami Miljø kan vi teste og analysere  for disse stoffer:

– PCB
– Asbest
– Øvrige sundhedsskadelige stoffer.

Kontakt os  – det tager kun et øjeblik