Cami Miljø

Miljøanalyse 

Cami Miljø er toneangivende inden for PCB detektion og foretager teknisk rådgivning indenfor miljø- og energibesparende tiltag til såvel offentlige institutioner, boligforeninger, private virksomheder og private bygninger m.m. Vi leverer endvidere helhedsløsninger til både skridsikring af overflader og fugtspærrer til svømmehaller og industrilokaler m.m.

Vores ydelser benyttes af både ingeniører, arkitekter, institutioner, boligforeninger, private virksomheder og privatpersoner. Vores mål er at levere den bedste kvalitet til den bedste pris.

 

Se vores ydelser her:

Renoveringsattest

Indeklima målinger 

samarbejde2

Forsegling 

Cami Miljø tilbyder forsegling inden for nedenstående områder:

Kontakt os og hører mere om forsegling og se mere under referencer.

Skridsikring

Skridsikring af overflader bruges især til at forebygge faldulykker både inde og ude, idet man ved at øge friktionen i overfladen minimerer risikoen for fald. Vores metode og produkter er baseret på den seneste nanoteknologi. Vi udvikler og forfiner hele tiden metoden og valget af produkter for at tilsikre en effektiv, økonomisk og miljøvenlig god løsning.

Cami Miljø har stor erfaring med behandling af store overflader i industriområder, som udsættes for store belastninger fra køretøjer, stort slid fra megen aktivitet, rengøring og store temperaturudsving – (se referencer).

Udenfor benyttes metoden og produkterne til skridsikring af især trapper, gulve, altaner, klinker m.m.

 

Oversigt over mulige skridsikringsområder

Meeen….egentligt er det kun fantasien og jeres udfordringer, som sætter grænsen. Vi bruger gerne tid på at afstemme forventninger for at sikre den mest optimale løsning af opgaven. Vi har mange års erfaring inden for området og laver gerne forsøg og prøver for at løse lige netop jeres udfordring.  Vi har igennem de seneste år udført mange forskellige opgaver med forskellige formål og glæder os hver gang til at tage fat på nye spændende udfordringer.

 

Hvordan gør vi det?

Produktet og metoden kræver ikke den store investering i og med, der som regel kan skridsikres direkte ovenpå det eksisterende gulv, så længe det er rent. Altså en både effektiv og økonomisk fornuftig løsning.

Skridsikringen kan udføres på næsten alle overflader som, klinker – beton – træ, epoxy m.m., og metoden medfører hverken støv, larm eller lange tørretider, ligesom produktet er miljøvenligt.

Vi tilpasser tidspunkterne for udførelsen af opgaven til jeres ønsker og kommer gerne flere gange på samme opgave, hvis det er nødvendigt for at sikre, at I får mindst mulige begrænsning i brugen af områderne.

Skridsikring fås i tykkelser fra 0,15 mm og op til 2 mm, og der benyttes enten runde rengøringsvenlige elementer eller mere kantede skarpe elementer. De skarpe elementer er naturligvis mere vanskelige at holde rene, men de giver til gengæld den bedst tænkelige skridsikring.

Jeres beslutning afhænger af, hvor overfladen befinder sig, mængden af trafik, samt behovet for rengøring. Et hospitalsgulv vil typisk kræve større behov for renholdelse end et indgangsparti i en forretning, og det indvirker på valget af overflade.

Metoden er enkel men sikker. En klar eller grålig binder, der er meget holdbar og helt fri for opløsningsmidler, rulles ud på gulvet. Herefter tilsættes enten kvartssand eller glas i passende størrelser for at skabe friktionen.

Arbejdstiden afhænger naturligvis af størrelsen på overfladen, men de allerfleste opgaver kan klares på een dag, og gulvet kan bruges allerede efter 24 timers tørring og hærdning.

Udsæt ikke beslutningen til uheldet eller ulykken er sket, kontakt os inden og forebyg ulykker. Vi tilbyder professionel sparring og rådgivning, så ring og få en uforpligtende vurdering og tilbud til løsning af netop jeres skridsrikringsbehov.

For at opnå det bedste resultat for udendørs skridsikring, skal det ske, mens vejret er lunt.

Det er kun fantasien, der sætter grænser for materialer eller områder, der ville kunne minimere antallet af faldulykker og fungere bedre med en skridsikring.

 

Se eksempler på almindelige og specialopgaver her

Hvad koster det?

Cami Miljø har altid haft pris og kvalitet for øje. Kvalitet og et sundt miljø behøver ikke altid at være dyrt at opnå. På den baggrund har forholder vi os altid praktisk til opgaverne og forsøger at finde en kvalitetsløsning, som alle kan betale for. Pris afhænger af m2, underlag og behandling af underlaget samt tidsforbruget.

Rådgivning og kurser

Mine samarbejdspartnere og jeg har mange års erfaring med både store og små projekter inden for især, ejendomsrenovering, energibesparende tiltag og miljøforbedringer herunder renovering af bygninger, der indeholder byggematerialer med f. eks. PCB, bly og asbest.

Cami Miljøs daglige kontakt til kommuner, arkitekter m.v. sikrer at vores viden hele tiden opdateres til gavn for jeres renoveringsprojekter.

Kommunerne stiller forskellige krav til analyse, test, screening og håndtering af byggematerialer med sundhedsskadelige stoffer.

Cami Miljø hjælper med professionel sparring i relation til test og analyse samt håndtering af sundhedsskadeligt byggemateriale som fx PCB, bly Asbest m.v. til både professionelle og private.

 

Kurser

Cami Miljø afholder kurser og temadage for medarbejdere i virksomheder, som beskæftiger sig professionelt med PCB og andre sundhedsskadelige stoffer.

Kurserne henvender sig til entreprenører, tekniske skoler, håndværkere, personale i institutioner og alle der i øvrigt har lyst til at vide mere PCB og andre sundhedsskadelige stoffer, der kan findes i bygninger og ejendomme..

Ved behov for oplæring eller teknisk bistand i øvrigt står vi også gerne til rådighed og tilbyder at stille vores mange års erfaring inden for rådgivning, byggeledelse og produktudvikling til rådighed i forbindelse med kurser, konferencer m.m. inden for især bygnings og renoveringsindustrien.

 

Vi tager altid en dialog og får forventningsafstemt ønsker og behov før vi aftaler en endelig pris.

jan-boedker-512

Vi er altid klar til

en god dialog

Skriv til os

Navn

E-mail

Telefon nummer

Besked

8+6=? 

 

 

Lidt om vores

Organisation/Hvem er vi?

Cami Miljø har eksisteret siden 1987 og har med skiftende partnere udviklet forretningen med fokus på energibesparelser og miljøforbedrende tiltag til gavn for miljø og samfund.

Specifikt har Cami Miljø stor erfaring med udvikling af vand- og energibesparende tiltag inden for især svømmehaller, offentlige institutioner og industrivirksomheder.

Både som ejer af Cami Miljø og som medejer af Two Teknik ApS udførtes flere forskellige PCB-forseglings- og skridsikringsopgaver. I 2013 solgte jeg min andel i Two Teknik Aps for fremover at fokusere 100% på udvikling og salg af testudstyr til detektion af PCB m.m. og behandling af overflader med miljøvenlige produkter til industrien – skridsikring og fugtspærring.

Cami Miljø er dannet på baggrund af mange års erfaring med udvikling af produkter og ydelser til forbedring af inde- og udeklima og der er fokus på konstant udvikling med det formål at skabe de kvalitative bedste løsninger for vores kunder til en konkurrencedygtig pris.

Vision
Cami miljø har et ønske om at virke til gavn for et bedre miljø både ude og inde. Vi ønsker at tilbyde ydelser af høj kvalitet til fornuftige priser for dermed at medvirke til at skabe et bedre inde- og udeklima og øge muligheder for udvikling i kommuner, boligforeninger og private virksomheder.
Vi vil være den foretrukne samarbejdspartner for kommuner og virksomheder inden for vores kernekompetencer – analyse og test af sundhedsskadelige produkter, skridsikring, fugtspærring samt rådgivning og byggeledelse.
Endelig ønsker vi at skabe gode miljømæssige rammer for næste generation.

Værdier
Vi tror på at faglighed og professionalisme skaber grobund for de bedste løsninger
Vi tror på at nysgerrighed skaber udvikling og innovation, som gavner begge parter
Vi taler et sprog, der kan forstås for derved at skabe effektive processer og resultater
Vi er ærlige i forhold til vores kunder, samarbejdspartnere og omgivelser og forventer det samme af dem.
Og så er vi ydmyge omkring vores egen formåen, hvilket burde danne rammen for et godt og tillidsfuldt samarbejde.

Social ansvarlighed
Social ansvarlighed har siden virksomhedens start i 1987 været en del af virksomhedens eksistens grundlag, længe inden ordene social ansvarlighed og bæredygtighed blev kendt. Cami Miljø har altid holdt fokus på udvikling af produkter og ydelser, som kan minimere energiforbrug og/eller gavne miljøet med mindre forbrug af kemikalier, ligesom vi ønsker at gøre en forskel til gavn for næste generation.
Det giver sig selv, at vi overholder gældende lovgivninger og regler inden for miljø, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og anti-korruption og dermed forsøger at efterleve FN ’ menneskerettigheder, hvor det er relevant for vores virksomhed.

 

Du kan se vores privatlivspolitik her. 

Vi er altid klar til en dialog

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Drømmer du om at udvide din forretning?

Her er muligheden for at købe en voksende nichevirksomhed i miljø-byggebranchen.

Virksomheden tilbyder screening og test af ejendomme og byggematerialer i forbindelse med nedrivning og/eller renovering. På basis heraf udfærdiges nedrivningsattester og miljørapporter til endelig godkendelse hos kommunerne. Igennem en innovativ tilgang og stor interesse for miljøforbedringer er virksomheden blevet kendt for sin store ærlige, kvalitetsbevidste og grundige tilgang til opgaverne. Det har skabt en særlig position på markedet blandt både kunder og kommuner, hvor slutproduktet godkendes.

Med større fokus på markedsføring og evt. samarbejdspartnere flere steder i Danmark ligger der et kæmpepotentiale i forretningen på landsbasis.

Beskrivelse

Virksomheden har eksisteret siden 1987 med fokus på miljøforbedringer – se camimiljo.dk, i spændingsfeltet mellem professionelle erhvervskunder som entreprenører, håndværksmestre, arkitekter, rådgivende ingeniører og kommuner. Der er ingen medarbejdere, men konceptet ville sagtens kunne bære dette.

Kunder/Målgruppe

Virksomheden henvender sig til både private og erhvervspartnere, som ønsker ærlig, sikker og hurtige svar.

Konceptet

Kunderne henvender sig typisk på baggrund af kendskab til virksomhedens ydelser og service eller via hjemmesiden og google. Kunderne findes nationalt blandt entreprenører, nedrivere, bygherrer, boligselskaber og private ejendomsejere.

Der gives evt. tilbud, bookes tid og køres ud og tages prøver, hvor der på baggrund af viden om byggematerialer, alder på ejendommen osv. tages prøver, der sendes til analyser og fotos til brug for udfærdigelse af rapport over besøget.  Der indgår ofte hasteopgaver, og der har hidtil været mest fokus på Sjælland.

Ærlighed, grundighed og kvalitet er vores motto.

Der medfølger

Den nuværende ejer ønsker at sælge konceptet, men er fleksibel i forhold til oplæring og overtagelsesbetingelser, som evt. kan ske over en periode.

Ideel køber

Virksomheden sælges pga. personlige omstændigheder.

 

Vi tænker på næste generation